KOMUNIKACIJA

Komunikacija je sestavni del projekta, katerega cilj je odziv na splošno potrebo po izboljšanju kakovosti javnih in zasebnih storitev za mladoletnike, ki trpijo zaradi obremenjujočih izkušenj v otroštvu (ACE).

V tem okviru bo sklop aktivnosti, povezanih s komunikacijo, oblikovan tako, da bo prispeval k doseganju treh posebnih ciljev, zaupanih projektu Marte:

  • Ustvariti skupni okvir o značilnostih ACE (npr. simptomatika, vzroki in posledice travm) med strokovnimi izvajalci;
  • Izboljšati usposobljenost strokovnjakov, ki delajo na izbranih kritičnih področjih, da bi pomagali otrokom, ki so žrtve ACE.
  • Spodbujati sodelovanje, multidisciplinarnost in celostne pristope.

Glede na to predpostavko so konkretni cilji, ki so zaupani aktivnosti komunikacije, naslednji:

  • Ustvarjalna obdelava (vizualna in pisna) vseh glavnih uredniških rezultatov projekta (smernice, protokoli, gradiva za usposabljanje), da bodo lažje dostopni in uporabnikom prijazni tudi z vidika vizualne prepoznavnosti in uporabljenega jezika. Z istim namenom bo naloga komunikacije tudi izdelava video posnetkov, infografik, transparentov in drugega promocijskega materiala.
  • Razširitev zbirke orodij za usposabljanje, smernice in operativni protokolov med sedanjimi in bodočimi strokovnjaki, organizacijami civilne družbe in javnimi subjekti, odgovornimi za ureditev in zagotavljanje storitev pomoči žrtvam ACE.
  • Razširitev metodologije projektov in ključnih operativnih politik med interesnimi skupinami na ravni EU in na nacionalni ravni z namenom spodbujanja nadaljnje širitve projekta.

Video

The Child: from person to be cared for to holder of rights

Adverse Childhood Experiences: the hidden epidemic

The importance of understanding children's signs

Healing children’s psychological traumas is not just possible, but also a duty.

Kanali

Poleg te spletne strani, ki bo osnova za vse komunikacijske kampanje, kjer se bodo zbirale in širile funkcije projekta MARTE (tukaj bodo na voljo aktivnosti, cilji, uporabljena metodologija in rezultati), bo komunikacijska strategija strukturirana tudi na različnih drugih kanalih.

Strani družabnih omrežij

Projekt MARTE bo deloval na naslednjih družabnih omrežjih: Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn. Vsaka stran bo nenehno delila novice, slike in video posnetke. Ljude bodo spodbujani k izmenjavi rezultatov, obisku spletne strani in k sodelovanju v razpravah na to temo. Podrobnosti posamezne strategije se bodo razlikovale glede na vrsto družabnega omrežja.

Video posnetki

Izdelan bo niz videoposnetkov, kateri bodo povzeli glavna vprašanja, ki so se pojavila med izvajanjem projekta

Dogodki

Poleg aktivnosti na spletu, bodo komunikacijo razvijali tudi javni dogodki. Med projektom bodo organizirani 4 informativni dnevi na univerzah in 8 informativnih dni z lokalnimi interesnimi skupinami v štirih sodelujočih državah: Italiji, Grčiji, Sloveniji in Bolgariji ter zaključna konferenca v Rimu.