Проект

MARTE е европейски проект, който има за цел да подобри качеството на подкрепата, предоставяна от професионалисти на непълнолетни лица, преживяли травма в детска възраст чрез разработване на стандарти, включени в нови протоколи и процедури.

Read more

Инструментариум

Инструменти и методология за оценка на потребностите от обучение сред професионалистите и обучителни модули за подобряване на уменията на експертите да разпознават и овладяват случаи на непълнолетни лица, преживяли травма в детска възраст.

Read more

Комуникация

Видео и други специализирани материали за популяризиране на целите и дейностите на проекта, за да се развие сътрудничеството между заинтересованите страни и обща рамка за работа с непълнолетни лица, преживяли травма в детска възраст.

Read more