Projekt

MARTE je evropski projekt, katerega cilj je s standardiziranimi novimi protokoli in postopki izboljšati kakovost podpore, ki jo strokovnjaki nudijo mladoletnikom, ki trpijo zaradi obremenjujočih izkušenj v otroštvu (v nadaljevanju ACE – Adverse Childhood Experiences).

Read more

Orodja

Orodja in metodologije za oceno potreb po usposabljanju med strokovnjaki in moduli za usposabljanje za izboljšanje sposobnosti izvajalcev, da prepoznajo in obravnavajo primere mladoletnikov, ki trpijo zaradi ACE.

Read more

Komunikacija

Video in BTL materiali za promocijo ciljev projekta, dejavnosti z namenom razvijanja sodelovanja med interesnimi skupinami in postavljanje okvira za delo z mladoletniki, ki trpijo zaradi ACE.

Read more