ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η Social Cooperative Society La Strada συστάθηκε το 1993 και κληρονόμησετις δραστηριότητες που διαχειριζόταν μέχρι τότε εθελοντική οργάνωση. Ιδρύθηκε για καλύτερη οργάνωση και δομή των προηγούμενων υπηρεσιών για ανηλίκους και ενήλικες που είχαν ανάγκη, και κατάφερε να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και τους τομείς παρέμβασής της στα προάστια του Μιλάνου.

Η αποστολή της La Strada είναι να προσεγγίσει το γενικό συμφέρον της κοινότητας, προωθώντας μια καλύτερη ποιότητα ζωής, και την κοινωνική ένταξη των πολιτών μέσω της διαχείρισης κοινωνικών, υγειονομικών, βοηθητικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με:

 • Εκμάθηση ιταλικών και άλλων ξένων γλωσσών σε νέους ανθρώπους,
 • Στέγαση και εκπαίδευση ανύπαντρων μητέρων με παιδιά,
 • Βοήθεια και φροντίδα παιδιών με οικογενειακά προβλήματα,
 • Αποκατάσταση ανηλίκων που έχουν διαπράξει ποινικά αδικήματα,
 • Πρόληψη προβλημάτων νεολαίας, υποστήριξη στα θύματα κακοποίησης,
 • Καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, επαγγελματικό προσανατολισμό,
 • Βοήθεια και φροντίδα στα θύματα του AIDS,
 • Υποστήριξη σε άτομα με ψυχιατρικά προβλήματα και άστεγους,
 • Υποστήριξη σε ηλικιωμένους που ζουν μόνοι.

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός «Nuovi Orizzonti Sociali», ιδρύθηκε το 1985 με σκοπό τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή κοινωνικών παρεμβάσεων για τους ηλικιωμένους, τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες και τους ανηλίκους. Μια ολοένα αυξανόμενη και ενωμένη ομάδα έχει αναπτυχθεί σε πάνω από τριάντα χρόνια στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και της εκπαίδευσης, ένα μοντέλο επαγγελματισμού, συμμετοχής και ενσωμάτωσης στο δημόσιο έργο.

Η σημαντική αύξηση των διαστάσεων της εταιρείας, η οποία απασχολεί πλέον περισσότερους από 200 υπαλλήλους, οδήγησε τον Nuovi Orizzonti Sociali να εφαρμόσει ορισμένες στρατηγικές για να καταστήσει την εταιρεία πιο ανταγωνιστική και σε απόλυτη αρμονία με τις τρέχουσες οικονομικές και κοινωνικές απαιτήσεις: κατασκευή ιστοτόπου, εσωτερική αναδιοργάνωση όσον αφορά τους ρόλους και τις ευθύνες και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού γραφείου έργων.

Ο Συνεταιρισμός Nuovi Orizzonti Sociali ενεργεί προς το συμφέρον της κοινότητας γύρω από τα ακόλουθα κέντρα παρέμβασης:

 • Τομέας κοινωνικής αρωγής
 • Τομέας υγείας και υγιεινής
 • Τομέας εκπαίδευσης
 • Τομέας σχεδιασμού και καινοτομίας
 • Ευρωπαϊκός σχεδιασμός

 

Η ARES 2.0 είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται στην κοινωνικοοικονομική έρευνα, τη θεσμική επικοινωνία, τη σύνθετη διαχείριση έργων και την κατάρτιση.

Επί του παρόντος, η εταιρεία λειτουργεί μέσω ενός δικτύου 35 ερευνητών εμπειρογνωμόνων στις στατιστικές, οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες, εκπαιδευτές, παραγωγούς επικοινωνίας, Παραγωγούς βίντεο

, σχεδιαστές και ειδικούς διαχείρισης.

Οι εδραιωμένοι τομείς ενδιαφέροντος του ARES 2.0 είναι: αγορά εργασίας και επαγγελματική κατάρτιση, βιωσιμότητα και ασφάλεια, ευημερία, κοινωνικές πολιτικές και ιθαγένεια, αδήλωτη οικονομία και εγκληματικότητα, τοπική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, βιομηχανική πολιτική και Made in Italy. Με αυτήν τη διαμόρφωση, το ARES 2.0 έχει επεξεργαστεί 76 ερευνητικά προϊόντα, 46 δραστηριότητες επικοινωνίας και 105 οπτικοακουστικά προϊόντα τα τελευταία πέντε χρόνια.

Από το 2013, ακολουθώντας τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προέρχονται από την παγκόσμια αγορά, η Ares ξεκίνησε μια πορεία διεθνοποίησης και ίδρυσε μια ευρωπαϊκή μονάδα έργου. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και το δίκτυο που αναπτύχθηκε στη διαχείριση σύνθετων εθνικών έργων και παράλληλα με τους νέους πόρους που ειδικεύονται στη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων, σήμερα η ARES 2.0 είναι μια εταιρεία ικανή να καταλάβει και να εκμεταλλευτεί τις ετερογενείς ευκαιρίες χρηματοδότησης που προέρχονται από το κοινοτικό σύστημα και να αναπτύξει ερευνητικά έργα και κοινωνική παρέμβαση σε διάφορους τομείς.

Το κέντρο Dinamika Center Association  ασχολείται με προβλήματα πρόληψης και προστασίας κατά της ενδοοικογενειακής βίας στην περιοχή Rousse (Βουλγαρία). Η ομάδα του κέντρου εργάζεται ενεργά από την ίδρυσή της, για να ενημερώσει το κοινό σχετικά με τα προβλήματα βίας κατά των γυναικών και των παιδιών και συνεργάστηκε με πολλές κρατικές υπηρεσίες και ιδρύματα – αστυνομία, δικαστήριο, εισαγγελείς, εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και μη κυβερνητικές οργανώσεις από τη χώρα και το εξωτερικό.

Υπηρεσίες που παρέχονται από το κέντρο: Κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών και παιδιών επιζώντες βίας · Κοινωνική υπηρεσία – Κέντρο κατά της κρίσης με ειδικά στοχευμένα προγράμματα πρόληψης:

 • Προγράμματα ανάπτυξης κοινωνικών ικανοτήτων – δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων · δεξιότητες αναζήτησης εργασίας – δεξιότητες επικοινωνίας και διαπροσωπική αλληλεπίδραση. Ομαδικές προπονήσεις καθοδηγούνται από καταρτισμένους εκπαιδευτές από την ομάδα με συμμετέχοντες τους πελάτες του κέντρου.
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα – διαδραστική εκπαίδευση για μαθητές που σχετίζονται με προβλήματα βίας και πρόληψη επικίνδυνης σεξουαλικής συμπεριφοράς μεταξύ των νέων

Από το 2009 διοργανώνεται το DOMINO Volunteers Youth Club (αγόρια και κορίτσια ηλικίας 15-19), εκπαιδευτές P2P σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διακρίσεων και υγείας.

Το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας ΚΓΚ (WOMEN’S CENTER OF KARDITSA, WCK)  είναι Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία άρχισε να λειτουργεί το 1992. Είναι το παλαιότερο Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών στην Ελλάδα και το μοναδικό στην Ελλάδα που «ανήκει» στις Τοπικές αρχές, τον Δήμο Καρδίτσας.

Το κύριο μέλημα του ΚΓΚ είναι η συνεχής λειτουργία ενός δικτύου ανθρώπων-στελεχών και οργανισμών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, για την παροχή των καλύτερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών στις γυναίκες του Νομού Καρδίτσας.

Το όραμα του ΚΓΚ είναι ότι οι άνδρες και οι γυναίκες μπορούν να έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, όσον αφορά στην εργασία, την οικογένεια, την πολιτική, την εξουσία, τον ελεύθερο χρόνο σε έναν κόσμο χωρίς βία βάσει φύλου.

Το ΚΓΚ υλοποιεί επίσης εθνικά, περιφερειακά, τοπικά και ευρωπαϊκά έργα με στόχο:

 • Προώθηση ίσων ευκαιριών
 • Καταπολέμηση των διακρίσεων και των ανισοτήτων στο εργασιακό περιβάλλον, κατάργηση του επαγγελματικού διαχωρισμού
 • Συνδυασμός επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής
 • Ενημέρωση και ενεργοποίηση των πολιτών σε θέματα κοινωνικής ανισότητας έναντι των γυναικών
 • Ευαισθητοποίησή τους ενάντια στη βία κατά των γυναικών, των εφήβων, των παιδιών
 • Εξάπλωση πρακτικών για την εφαρμογή των παραπάνω

Ο Zavod Odprta dlan ZOD είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος βασίζεται στην επιθυμία να προσφέρει ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε άτομα, βελτιώνοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχοθεραπείας και επιτρέποντας δωρεάν βοήθεια σε άτομα που δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν θεραπεία.

Από το 2015 η έμφαση του οργανισμού είναι στην παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε παιδιά και εφήβους σε όλες τις πτυχές της ζωής τους. Οι κύριες δραστηριότητες και προγράμματα που εκτελούνται στο ZOD είναι:

 • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε παιδιά, εφήβους και τους φροντιστές τους.
 • Ατομική, οικογενειακή και ομαδική ψυχοθεραπεία.
 • Advocate – Ένα έργο για τη φωνή των παιδιών (Advocate – A Childs’s Voice project) (επαγγελματική επιμέλεια σε ένα παιδί για να εκφράσει τη γνώμη του σε όλες τις διαδικασίες και θέματα που αφορούν και το παιδί, και να προωθήσει τη γνώμη του παιδιού στις αρμόδιες αρχές και ιδρύματα που αποφασίζουν για τα δικαιώματα και τα συμφέροντά του).
 • Εργαστήρια για καλύτερη αυτοεκτίμηση, αυτονομία, επικοινωνία, σχέσεις και συναισθήματα.
 • Σχολείο για γονείς.