PARTNERJI

Humanitarno društvo La Strada je bilo ustanovljeno leta 1993 in je podedovalo dejavnosti, ki jih je do takrat opravljalo prostovoljno združenje. Ustanovljeno je bilo z namenom za boljšo organizacijo in strukturiranje prejšnjih storitev za pomoč mladoletnikom in odraslim v stiski. Društvo je bilo uspešno pri širjenju svojih dejavnosti, kot tudi intervencijskih območij v predmestju Milana.

Poslanstvo društva La Strada je doseči splošni interes skupnosti s spodbujanjem bolj kakovostnega življenja in socialne integracije državljanov z upravljanjem socialnih, sanitarnih, asistenčnih in izobraževalnih storitev.

Natančneje se društvo ukvarja z:

 • izobraževanje italijanskih in tujih mladih;
 • nastanitev in usposabljanje mater samohranilk z otroki,
 • pomoč in oskrba otrok s težavami v družini,
 • rehabilitacija mladoletnikov, ki so storili kaznivo dejanje;
 • preprečevanje težav pri mladih, podpora žrtvam zlorabe;
 • boj proti predčasni opustitvi šolanja in poklicno usmerjanje;
 • pomoč in oskrba žrtev aidsa;
 • podpora ljudem s psihičnimi težavami in brezdomcem;
 • podpora starejšim ljudem, ki živijo sami.

Socialno združenje Nuovi Orizzonti Sociali je bilo ustanovljeno leta 1985 z namenom načrtovanja in izvajanja socialnih intervencij za starejše občane, drugačne posameznike in mladoletne. V tridesetih letih se je na področju socialne pomoči in izobraževanja razvila vse bolj številna in enotna ekipa, ki so pravi model profesionalnosti, sodelovanja in vključevanja v javne projekte

Občutno povečanje podjetja, ki sedaj šteje več kot 200 zaposlenih, je združenje Nuovi Orizzonti Sociali pripeljalo do izvedbe nekaterih strategij, s katerimi je podjetje postalo bolj konkurenčno in v popolni harmoniji s sedanjimi gospodarskimi in socialnimi zahtevami: strukturiranje spletne strani podjetja, notranja reorganizacija v smislu vlog in odgovornosti ter ustanovitev evropske projektne pisarne.

Združenje Nuovi Orizzonti Sociali deluje v interesu skupnosti okoli naslednjih intervencijskih centrov:

 • Področje socialne pomoči
 • Zdravstveno in higiensko področje
 • Izobraževalno področje
 • Področje načrtovanja in inovacij
 • Evropsko načrtovanje

ARES 2.0 je podjetje, ki je specializirano za družbeno-ekonomske raziskave, institucionalno komuniciranje, vodenje kompleksnih projektov in usposabljanje.

Podjetje trenutno deluje prek mreže 35 raziskovalnih strokovnjakov s področja statističnih, ekonomskih in družbenih ved, trenerjev, komunikacijskih oblikovalcev, video producentov, oblikovalcev in strokovnjakov za upravljanje.

Področja združenega interesa ARES 2.0 so: trg dela in strokovno usposabljanje, trajnost in varnost, blaginja, socialna politika in državljanstvo, neprijavljeno gospodarstvo in kazniva dejanja, lokalni razvoj in konkurenčnost podjetij, industrijska politika in Made in Italy. S to konfiguracijo je ARES 2.0 v zadnjih petih letih izpopolnil 76 raziskovalnih izdelkov, 46 komunikacijskih dejavnosti in 105 avdiovizualnih produktov.

Od leta 2013 je Ares na podlagi izzivov in ponujenih priložnosti s svetovnega trga stopil na pot internacionalizacije in ustanovil evropsko projektno enoto. S pomočjo strokovnega znanja in mreže, razvite pri upravljanju zapletenih nacionalnih projektov, in novih virov, specializiranih za upravljanje evropskih projektov, lahko ARES 2.0 danes izkoristi in pridobi raznolike vire financiranja, ki prihajajo iz sistema skupnosti, razvija raziskovalne projekte in opravlja socialno posredovanje na različnih področjih.

Dinamika Center Association se ukvarja s problemi preprečevanja nasilja in zaščite pred nasiljem v družini v regiji Rousse. Ekipa centra že od ustanovitve aktivno deluje in obvešča javnost o problemih nasilja nad ženskami in otroci ter sodeluje s številnimi državnimi službami in institucijami – policijo, sodiščem, tožilstvom, zdravstvenimi ustanovami in nevladnimi organizacijami iz države delovanja in tujine.

Storitve centra: Svetovalni center za podporo ženskam in otrokom, ki so preživeli nasilje; Socialna služba – Protikrizni center s specifično usmerjenimi preventivnimi programi:

 • Programi za razvoj socialnih kompetenc – veščine reševanja problemov; veščine iskanja zaposlitve; komunikacijske veščine in medosebna interakcija. Skupinski treningi, ki jih vodijo usposobljeni strokovnjaki iz ekipe z udeleženci, ki so stranke centra;
 • Programi usposabljanja – interaktivno usposabljanje za študente, povezano s problemi nasilja in preprečevanjem neodgovornega spolnega vedenja med mladimi.

Od leta 2009 je organiziran Mladinski klub DOMINO (fantje in dekleta, stari od 15 do 19 let), kjer prostovoljci izobražujejo o človekovih pravicah, diskriminaciji, zdravstvenih temah.

WOMEN’S CENTER OF KARDITSA  je neprofitna občinska organizacija, ustanovljena leta 1992. Je najstarejši podporni center v Grčiji, ki je namenjen ženskam, in edini v Grčiji, ki »pripada« lokalnim oblastem, občini Karditsa.

Glavna skrb WCK je neprekinjeno delovanje mreže vodstvenih delavcev in organizacij na lokalni, regionalni, nacionalni in nadnacionalni ravni, da bi ženskam iz prefekture Kardista zagotavljale najboljše in bolj učinkovite storitve.

Vizija WCK je, da imajo moški in ženske enake pravice in odgovornosti v smislu dela, družine, politike, oblasti in prostega časa v svetu, ki je brez nasilja med spoloma.

WCK izvaja tudi nacionalne, regionalne, lokalne in evropske projekte, katerih cilj je:

 • spodbujanje enakih možnosti,
 • boj proti diskriminaciji in neenakosti v delovnih okoljih ter odprava poklicne segregacije,
 • združevanje poklicnega in družinskega življenja,
 • obveščanje in aktiviranje državljanov na področju socialne neenakosti žensk,
 • ozaveščanje o nasilju nad ženskami, najstniki in otroki ter
 • širjenje delovanja za izvajanje zgoraj navedenega.

Zavod Odprta dlan je nevladna organizacija, ki je bila ustanovljena z željo, da posameznikom ponudi psihosocialno podporo, izboljša dostop do psihoterapevtskih storitev in omogoči brezplačno pomoč posameznikom, ki si sami zdravljenja ne morejo privoščiti.

Od leta 2015 je organizacija fokusirana na zagotavljanje psihosocialne podpore otrokom in mladostnikom v vseh plasteh njihovega življenja. Glavne dejavnosti in programi, ki se izvajajo v ZOD, so:

 • Psihosocialna podpora otrokom, mladostnikom in njihovim skrbnikom.
 • Individualna, partnerska in skupinska psihoterapija.
 • Advokat – projekt Otrokov glas (strokovna pomoč otroku, da izrazi svoje mnenje v vseh postopkih in zadevah, ki vključujejo njega samega, ter mnenje tega otroka posreduje tistim pristojnim organom in institucijam, ki odločajo o otrokovih pravicah in najboljših interesih).
 • Delavnice za boljšo samopodobo, samostojnost, komunikacijo, medosebne odnose in čustva.
 • Šola za starše.
 • Psihosocialna podpora žrtvam nasilja.