ИНСТРУМЕНТИ

ЦЕЛ

MARTE има за цел да подобри качеството на помощта и подкрепата, предоставяни от държавни и частни услуги за малолетни и непълнолетни лица, преживяли травма в детска възраст, чрез изграждане на капацитет, стандартизирано в новите насоки и протоколи за оперативно сътрудничество. Това ще бъде постигнато чрез разработването на инструментариум за обучение, базиран на конкретни нужди, обобщени в предварителна оценка.

ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ

Оценката на нуждите е основна предварителна дейност с цел:

 • откриване на дефицити в оценката, лечението и профилактиката на преживяни травми в детска възраст, причинени от липса на осведоменост, законодателни и местни оперативни процедури;
 • идентифициране на нуждите на крайните бенефициенти (деца), както и на професионалистите и нуждите на специалистите, когато се сблъскват със случаи на преживяна травма в детска възраст;
 • създаване на механизъм за оценяване на въздействието на дейностите по проекта;
 • събиране на информация, за да се изгради инструментариум, способен да достигне до най-неотложните и стратегически елементи при предоставянето на услуги за жертви на травма в детска възраст

Тази дейност за оценка на нуждите се извършва чрез:

 • картографска дейност за намиране на всички бенефициенти по проекта;
 • статистически анализ, базиран на преглед на литературата и официална статистика на национално / регионално и европейско ниво;
 • интервюта с професионалисти;
 • интервюта с деца, преживяли травма.

Създаден е набор от инструменти за проучване с цел стандартизиране на събирането на данни във всяка област.

Download the Comparative report

ПОМОЩ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Потребностите от обучение, установени по време на оценката на нуждите, ще бъдат в основата на инструментариум за обучение. Целта на инструментариума е:

 • Да се повишат знанията и уменията по основните аспекти на преживяни травми в детска възраст по отношение на откриването и лечението им.
 • Да се засили устойчивостта на децата чрез установяване на положителни взаимоотношения, основани на положителна мултидисциплинарна мрежа.
 • Да стимулира всички участващи партньори в процеса на идентифициране и лечение на преживяни травми в детска възраст.

Съдържанието на обучението обхваща следните теми:

 • Модул 1: Рамка на ЕС за откриване и лечение на случаи на преживяни травми в детска възраст и основни примери за успешни най-добри практики на ниво ЕС;
 • Модул 2: Специфични методологии и практики за откриване и поемане на отговорност за децата жертви на травми;
 • Модул 3: Укрепване на устойчивостта на децата срещу травми с акцент върху изграждането на мултидисциплинарни подкрепящи мрежи и върху подобряването на посттравматичното функциониране.