ZBIRKA ORODIJ

NAMEN

Namen programa MARTE je izboljšati kakovost pomoči in podpore, ki jo zagotavljajo javne in zasebne službe za mladoletnike z obremenjujočimi izkušnjami v otroštvu, s prilagojeno krepitvijo zmogljivosti, standardizirano z novimi smernicami in protokoli operativnega sodelovanja. To je mogoče uresničiti z izdelavo zbirke orodij za usposabljanje, ki temelji na konkretnih potrebah, začrtanih v predhodni oceni.

ORODJA ZA RAZISKOVANJE

Ocena potreb je temeljna predhodna aktivnost z namenom:

 • poudariti primanjkljaj pri ocenjevanju, zdravljenju in preprečevanju ACE zaradi pomanjkanja ozaveščenosti ter zakonodajnih in lokalnih operativnih postopkov
 • ugotovitev potreb končnih upravičencev (otrok) ter potreb strokovnjakov in izvajalcev, ki se srečujejo s primeri ACE
 • postavitev izhodišča za merjenje učinka projektnih aktivnosti
 • zbiranje informacij za izdelavo orodij, ki lahko dosežejo najnujnejše in najpomembnejše strateške elemente pri zagotavljanju storitev ACE

Dejavnost ocenjevanja potreb se izvaja prek:

 1. kartiranje, da se lahko poiščejo vsi, ki jim projekt lahko koristi;
 2. analiza, ki temelji na pregledu literature in uradne statistike na nacionalni, regionalni in evropski ravni;
 3. intervjuji s strokovnjaki;
 4. intervjuji z otroci z izkušnjo ACE.

Ustvarjeno je bilo orodje za raziskovanje za standardizacijo zbiranja podatkov v vsakem lokalnem območju

ORODJE ZA USPOSABLJANJE

Potrebe po usposabljanju, ki so se pojavile med izdelavo ocene potreb, bodo osnova za oblikovanje orodja za usposabljanje. Namen orodja je:

 • Povečati znanje in spretnosti o glavnih vidikih ACE v smislu odkrivanja in zdravljenja.
 • Okrepiti odpornost otrok z vzpostavljanjem pozitivnih odnosov, ki temeljijo na pozitivni multidisciplinarni mreži.
 • Vse vključene partnerje spodbujati k postopku prepoznavanja in zdravljenja ACE.

Vsebine usposabljanja zajemajo naslednje teme:

 1. Modul 1: EU okvir za odkrivanje in obravnavo primerov ACE in glavni primeri najboljših praks na ravni EU;
 2. Modul 2: Posebne metodologije in prakse za prepoznavanje in prevzem odgovornosti za otroke, ki so žrtve obremenjujočih izkušenj v otroštvu;
 3. Modul 3: Krepitev odpornosti otrok na travme s poudarkom na izgradnji multidisciplinarnih ugodnih mrež in na pridobivanju posttravmatskega delovanja.