ZBIRKA ORODIJ

NAMEN

Namen programa MARTE je izboljšati kakovost pomoči in podpore, ki jo zagotavljajo javne in zasebne službe za mladoletnike z obremenjujočimi izkušnjami v otroštvu, s prilagojeno krepitvijo zmogljivosti, standardizirano z novimi smernicami in protokoli operativnega sodelovanja. To je mogoče uresničiti z izdelavo zbirke orodij za usposabljanje, ki temelji na konkretnih potrebah, začrtanih v predhodni oceni.

ORODJA ZA RAZISKOVANJE

Ocena potreb je temeljna predhodna aktivnost z namenom:

 • poudariti primanjkljaj pri ocenjevanju, zdravljenju in preprečevanju ACE zaradi pomanjkanja ozaveščenosti ter zakonodajnih in lokalnih operativnih postopkov
 • ugotovitev potreb končnih upravičencev (otrok) ter potreb strokovnjakov in izvajalcev, ki se srečujejo s primeri ACE
 • postavitev izhodišča za merjenje učinka projektnih aktivnosti
 • zbiranje informacij za izdelavo orodij, ki lahko dosežejo najnujnejše in najpomembnejše strateške elemente pri zagotavljanju storitev ACE

Dejavnost ocenjevanja potreb se izvaja prek:

 1. kartiranje, da se lahko poiščejo vsi, ki jim projekt lahko koristi;
 2. analiza, ki temelji na pregledu literature in uradne statistike na nacionalni, regionalni in evropski ravni;
 3. intervjuji s strokovnjaki;
 4. intervjuji z otroci z izkušnjo ACE.

Ustvarjeno je bilo orodje za raziskovanje za standardizacijo zbiranja podatkov v vsakem lokalnem območju.

Download the Comparative report

ORODJE ZA USPOSABLJANJE

Potrebe po usposabljanju, ki so se pojavile med izdelavo ocene potreb, bodo osnova za oblikovanje orodja za usposabljanje. Namen orodja je:

 • Povečati znanje in spretnosti o glavnih vidikih ACE v smislu odkrivanja in zdravljenja.
 • Okrepiti odpornost otrok z vzpostavljanjem pozitivnih odnosov, ki temeljijo na pozitivni multidisciplinarni mreži.
 • Vse vključene partnerje spodbujati k postopku prepoznavanja in zdravljenja ACE.

Vsebine usposabljanja zajemajo naslednje teme:

 1. Modul 1: EU okvir za odkrivanje in obravnavo primerov ACE in glavni primeri najboljših praks na ravni EU;
 2. Modul 2: Posebne metodologije in prakse za prepoznavanje in prevzem odgovornosti za otroke, ki so žrtve obremenjujočih izkušenj v otroštvu;
 3. Modul 3: Krepitev odpornosti otrok na travme s poudarkom na izgradnji multidisciplinarnih ugodnih mrež in na pridobivanju posttravmatskega delovanja.

Download the training toolkit: EN BG EL SL IT

Guidelines for treat with and recognizing ACE and Operational protocol

Trauma affects more than 55 million children in the European Union. This is the result of an underestimated phenomenon that is conditioned by a lack of knowledge on the part of caring professionals.
The goal of MARTE is to counteract this through the implementation of knowledge for the benefit of those caring for child victims of ACE through skill building and new protocols and procedures from not only a restorative standpoint but also a preventive one.

Download the Guidelines for treat with and recognizing Adverse Childhood Experiences: EN

Download the Operational protocol for the promotion of shared strategies aimed at a multidisciplinary approach to recognize and treat Adverse Childhood Experiences: EN

MARTE - Operational protocol on Adverse Childhood Experiences